Wynajmij sobie obraz. Wywiad z Kingą Konopelko – Prawnikiem Przedsiębiorcy.

Podoba Ci się? Kliknij w obraz. Obraz jest dostępny do kupienia. Cena i inne detale dotyczące obrazu dostępne są w Galerii Konika Kreatywnego. Źródło: Artysta Grzegorz Worpus Budziejewski, Fot. Joanna Szewczuk, materiał 366.

Wynajmij obraz. A tak! Zdziwiony? Jest to znana praktyka w home staging’u. Możesz wypożyczyć obraz aby podkreślić walory nieruchomości, którą chcesz sprzedać.
Możesz wynająć obrazy, fotografie kolekcjonerską czy rzeźby, do swojego biura chcąc podkreślić jego renomę.

To temat interesujący nie tyle prywatnych kolekcjonerów co samych artystów, architektów, developerów, specjalistów od home staging’u, którzy profesjonalnie przygotowują nieruchomości do jej sprzedaży z zyskiem i firmy, które chcą wzmocnić swój wizerunek odpowiednio dobranymi dziełami sztuki.

Temat jest ciekawy choć jeszcze mało popularny w Polsce. Jak wszystkie nowości wzbudza sporo kontrowersji ale nie będę się nimi dziś zajmować.

Dziś, chciałabym odpowiedzieć na kilka powtarzających się pytań jakie otrzymałam od znanych mi właścicieli firm a także od artystów, z którymi współpracuję. Zadałam je zaprzyjaźnionej Kancelarii Radcy Prawnego.

Zapraszam Was na wywiad z Kingą Konopelko – radcą prawnym, która na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami i działa na ich rzecz.

Galeria Konika Kreatywnego z malarstwem Grzegorza Worpus Budziejewskiego. Kliknij w obraz i pobierz galerię.

PREZENT. Inspirująca Galeria z obrazami Grzegorza Worpus Budziejewskiego. Pobierz >

Do dzisiejszego artykułu przygotowałam Wam wyjątkowy bonus, Inspirującą Galerię Konika Kreatywnego z malarstwem Grzegorza Worpus Budziejewskiego. POBIERZ TERAZ

Ceny jego obrazów wahają się pomiędzy 2 – 15 tys. zł. Zróżnicowane formaty, dobrze wpasowywują się we wnętrza, dodając im charakteru.

Artysta współpracuje przede wszystkim z architektami wnętrz i stylistami. Mogliście podziwiać jego prace oglądając pierwszy polski serial na „Netflix”, z Edytą Olszówką „1983”. Kojarzycie?

Podoba Ci się? Kliknij w obraz. Obraz jest dostępny do kupienia. Cena i inne detale dotyczące obrazu dostępne są w Galerii Konika Kreatywnego. Źródło: Artysta Grzegorz Worpus Budziejewski.

Jego obrazy z serii Entropia zdobią ściany restauracji ”Nowa Ziemia” w Łodzi. „Świt” i „Zmierzch” z serii „Sensual Landscapes”, współtworzą klimat restauracji „Warszawski Sen” Mateusza Gesslera, w Koszykach w Warszawie.

Tworzy również na zamówienie indywidualnych klientów takich jak Ty czy ja.

Zapraszam Cię do pobrania Galerii Konika Kreatywnego i obejrzenia kilkunastu obrazów tego artysty, dostępnych w tym momencie do kupienia. Każdy obraz jest dokładnie opisany. Podaję wymiary, technikę w jakiej został stworzony i oczywiście cenę oraz kontakt do artysty.

W pobranej Galerii Konika Kreatywnego znajdziesz odpowiedź na pytanie: jakim wnętrzom artysta dedykuje swoje prace.

Fot. Agnieszka Werecha Osińska. Kinga Konopelko – Prawnik Przedsiębiorcy.

WYWIAD z Kinga Konopelko, Radcą Prawnym.

Co bardziej opłaca się firmie? Zakup dzieła sztuki czy 2 – 3 letni leasing dzieła sztuki?

Jak na prawnika przystało, zacznę od standardowej odpowiedzi – to zależy ☺.

Zależy przede wszystkim od tego, czy firmie zależy na tym by nabyć dzieło sztuki od razu na własność czy też nie oraz czy firma chce przeznaczyć określone środki na jednorazową spłatę czy chce odroczyć spłatę w czasie.

W sytuacji sprzedaży dzieła – Kupujący staje się co do zasady od razu właścicielem dzieła sztuki. W przypadku leasingu, który jak napisałaś trwa np. 2 – 3 lata – firma staje się właścicielem najczęściej dopiero po tym okresie, a więc po zakończeniu trwania umowy leasingu i po zapłacie wszystkich rat leasingowych oraz po spełnieniu innych warunków przewidzianych w umowie leasingowej (np. po uiszczeniu dodatkowej opłaty za tzw. „wykup”). Do czasu wykupienia dzieła sztuki, firma ma prawo do korzystania z dzieła.

Jeżeli chodzi o koszty transakcji – całkowity koszt wynikający z leasingu dzieła sztuki będzie co do zasady wyższy niż całkowity koszt wynikający z jego zakupu. Plus jest jednak taki, że z uwagi na to, że spłata tej kwoty w ramach leasingu jest odroczona w czasie, nie odbija się to mocno na budżecie firmy, która mimo że nie staje się właścicielem dzieła sztuki od razu, to uzyskuje dostęp do obrazu określonego artysty i może z niego korzystać.

Kluczowe znaczenie mogą mieć dla firmy kwestie księgowe i ewentualne rozliczanie wydatków firmowych, ale tu każdorazowo należałoby konsultować się z księgową w celu ustalenia czy koszt nabycia dzieła sztuki czy też leasingu można będzie zaliczyć do wydatków czy też nie.

Podoba Ci się? Kliknij w obraz. Obraz jest dostępny do kupienia. Cena i inne detale dotyczące obrazu dostępne są w Galerii Konika Kreatywnego. Źródło: Artysta Grzegorz Worpus Budziejewski.

Czy można zawrzeć umowę na leasing dzieła sztuki pomiędzy artystą a kupującym będącym osobą prywatną lub firmą?

O ile umowa sprzedaży to związek dwóch osób☺, o tyle w przypadku gdy firma chce wziąć w leasing dzieło sztuki – w tle pojawia się podmiot trzeci, który w dodatku pełni kluczową rolę w całej transakcji. Gdyby nie ten podmiot trzeci – leasing nie byłby możliwy.

Wbrew pozorom artysta nie jest żadną ze stron umowy leasingu.

Umowa leasingu zawierana jest między firmą, która jest zainteresowana leasingiem a Podmiotem finansującym, którym może być np. Galeria lub inny podmiot, który prowadzi działalność polegającą m.in. na zawieraniu umów leasingu.

Firma zleca Podmiotowi finansującemu wykupienie dzieła od artysty. Artysta otrzymuje więc wynagrodzenie nie od firmy, która będzie chciała z dzieła sztuki korzystać, ale od Podmiotu finansującego. Umowę sprzedaży dzieła sztuki Artysta zawiera więc bezpośrednio z Podmiotem finansującym, który do czasu spłaty wszystkich rat i spełnienia innych warunków jest właścicielem dzieła. Dopiero po tym czasie Firma X będzie mogła obraz wykupić.

WSKAZÓWKA

Żeby firma mogła wziąć dzieło sztuki w leasing muszą zostać zawarte co najmniej dwie umowy:

 • Umowa sprzedaży zawierana między Artystą a Podmiotem finansującym
 • Umowa leasingu między Podmiotem finansującym a Firmą
Podoba Ci się? Kliknij w obraz. Obraz jest dostępny do kupienia. Cena i inne detale dotyczące obrazu dostępne są w Galerii Konika Kreatywnego. Źródło: Artysta Grzegorz Worpus Budziejewski.

Na ile obrazy w trakcie leasingu mogą być wykorzystywane publicznie?

Zasady korzystania przez firmę z leasingowanych dzieł sztuki powinno być szczegółowo opisane w umowie leasingu. Nie ma jednego wzoru umowy leasingu, a jej treść zależy tak naprawdę od tego, na co strony się wzajemnie umówią.

Dzieło sztuki ze względu na swój charakter jest utworem i podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chcąc wykorzystywać dzieło sztuki publicznie (np. odpłatnie) należałoby w takiej umowie uregulować także kwestie ewentualnego udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich. Od treści tych umów zależy możliwość i zakres korzystania z dzieł sztuki publicznie.

WSKAZÓWKA

W sytuacji gdy Firma decyduje się na leasingowanie dzieła sztuki, powinna:

 • zapoznać się z warunkami umowy zawieranej z podmiotem finansującym;
 • sprawdzić jak uregulowano kwestię korzystania z dzieła sztuki (ewentualnej licencji/przeniesienia praw autorskich)
 • porównać warunki tej umowy leasingowej z warunkami oferowanymi przez inny Podmiot finansujący. Tak jak powiedziałam wcześniej – nie ma uniwersalnego wzoru umowy leasingowej, w związku z tym różnice w zapisach umów mogą być istotne.
Podoba Ci się? Kliknij w obraz. Obraz jest dostępny do kupienia. Cena i inne detale dotyczące obrazu dostępne są w Galerii Konika Kreatywnego. Źródło: Artysta Grzegorz Worpus Budziejewski.

Na jakich zasadach można wynająć obraz od artysty na czas określony? Jakie elementy powinny znaleźć się w takiej umowie?

Poza wskazaną wcześniej sprzedażą czy leasingiem dzieła, możliwy jest m.in. także m.in. najem dzieł sztuki.

Umowa najmu umożliwia najemcy używanie dzieła np. poprzez jego powieszenie w lokalu w zamian za opłacanie czynszu.

Co jest kluczowe w przypadku umowy najmu to to, że najemca nie powinien czerpać w związku z wynajmowanym dziełem sztuki dodatkowych korzyści wprowadzając np. opłaty za oglądanie takiego obrazu.

Szczegółowe zasady najmu określają strony w umowie. Nie ma jednego oficjalnego wzoru takiej umowy.

Ponieważ temat zawierania umów jest tematem bardzo szerokim, to wskażę jedynie na przykładowe elementy, które powinny się w niej znaleźć:

 • prawidłowe oznaczenie stron umowy; nieprawidłowości w tym zakresie mogą prowadzić nawet do nieważności umowy;
 • informacje dot. tego co jest przedmiotem najmu; w tym miejscu należałoby szczegółowo opisać dzieło sztuki, którego dotyczy umowa;
 • czas trwania umowy,
 • kwestie dot. wysokości, terminu i sposobu płatności czynszu,
 • kto odpowiada za ewentualne naprawy i uszkodzenia dzieła sztuki,
 • kto odpowiada za kwestie transportu dzieła (zarówno na potrzeby rozpoczęcia korzystania z dzieła, jak i po zakończeniu umowy),
 • szczegółowe regulacje dot. możliwości wypowiedzenia umowy najmu

WSKAZÓWKA

W sytuacji gdy zawieramy umowę najmu np. na okres 6 miesięcy i chcemy zapewnić stronom możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy, nie wystarczy wskazanie w umowie standardowego zwrotu: „Stronom przysługuje prawo do 1-miesięcznego wypowiedzenia”.

W przypadku bowiem gdy umowy są zawierane na czas określony, jeśli strony przewidują możliwość wcześniejszego wypowiedzenia powinny dookreślić w umowie przyczyny, dla których wcześniejsze wypowiedzenie jest możliwe”, Bez tego, pomimo istnienia ogólnego zapisu w umowie o wypowiedzeniu umowy – takie postanowienie nie będzie skuteczne i strona nie będzie mogła z niego skorzystać.

Umowa powinna zawierać dodatkowe postanowienia, np. czy strony przewidują obowiązek ubezpieczenia dzieła sztuki, a jeśli tak to która ze stron odpowiada za ubezpieczenie dzieła sztuki; należałoby także dookreślić od jakich zdarzeń to ubezpieczenie ma chronić.

W umowie należałoby doprecyzować także inne prawa i obowiązki stron.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy firma chce czerpać korzyści z dzieła sztuki może to zrobić np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy. Należałoby w niej szczegółowo uregulować kwestie praw autorskich, w tym np. udzielenia licencji wraz z jednoczesnym określeniem tzw. pól eksploatacji, na których firma korzystająca z obrazu może „działać” i „zarabiać”.

Źródło: Targi Sztuki Dostępnej. Kliknij w obrazek i dowiedz się więcej >>

Czy artyście, który sprzedaje swoje dzieło osobie prywatnej lub firmie wystarczy wystawienie faktury lub certyfikatu oryginalności? Czy może powinien mieć zawartą umowę sprzedaży?

Faktura jest to dokument księgowy potwierdzający, że doszło do określonej transakcji. Z doświadczenia przeprowadzonych spraw sądowych widzę, że faktura niestety nie stanowi mocnego dowodu na potwierdzenie tego, że doszło do np. konkretnej transakcji (wyjątek stanowią faktury, które są podpisane przez strony umowy);

Certyfikat oryginalności odnosi się natomiast do samego dzieła sztuki; nie potwierdza natomiast wzajemnych praw i obowiązków stron, które wynikają np. z umowy sprzedaży.

Celem umowy nie jest bowiem wyłącznie potwierdzenie źródła pochodzenia dzieła sztuki. Umowa sprzedaży określa także inne prawa i obowiązki stron. Stanowi zabezpieczenie dla obu stron kontraktu.

Nie ma obowiązku sprzedaży dzieł sztuki w oparciu o umowę sprzedaży w formie pisemnej, ale posiadanie dobrze napisanej umowy pomaga obronić się przez roszczeniami drugiej strony.

Ważne jest to, że z uwagi na to, że przy sprzedaży dzieł istotne znaczenie ma uregulowanie kwestii prawa autorskich, warto sporządzić taką umowę w formie pisemnej i jednoznacznie opisać w niej wszystkie kluczowe dla obu stron kwestie. Co więcej, w przypadku gdy dochodzi do przeniesienia praw autorskich (a nie wyłącznie udzielenia licencji), forma pisemna umowy jest nie tylko zalecana, ale obowiązkowa, żeby umowa wywołała skutek prawny.

Czy artysta, który sprzeda swoje dzieło ma prawo do reprodukowania go jako wydruki typu grafiki na ścianę?

To, jaki zakres praw będzie przysługiwał Artyście zależy od tego czy Artysta przeniósł prawa autorskie do dzieła i w jakim zakresie. W umowie o przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji określa się bowiem m.in., czy Kupujący ma możliwość korzystania z obrazu i w jakim zakresie, tj. czy np. ma prawo jego reprodukowania i czy prawo to przysługuje wyłącznie temu Kupującemu.

Podoba Ci się? Kliknij w obraz. Obraz jest dostępny do kupienia. Cena i inne detale dotyczące obrazu dostępne są w Galerii Konika Kreatywnego. Źródło: Artysta Grzegorz Worpus Budziejewski.

Gościem Konika Kreatywnego była Kinga Konopelko, radca prawny. Na co dzień współpracuje i działa na rzecz przedsiębiorców. Łączy prawo z podejściem biznesowym. Jej celem jest mówienie, pisanie i działanie zgodnie z zasadą PROSTO o PRAWIE w BIZNESIE; Specjalizuje się w tematyce umów, RODO, zabezpieczaniu należności.

Zapraszam do odwiedzenia profilu Kingi na FB lub stronie internetowej www.kingakonopelko.pl

Dajcie znać w komentarzach, czy poruszone aspekty prawne były dla was ciekawe. Pamiętajcie, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Konik Kreatywny

Konik Kreatywny to blog o ciekawych ludziach,
produktach i ideach.
Zawsze w smak tym,
którzy lubią się zainspirować.

Nazywam się Katarzyna Moczulska. Piszę dość szeroko o sztuce tworzenia z pasją.

Na razie brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu